Αμερικανική Νύκτα, 2011

Στην Αμερικάνικη Νύκτα (2010-2011), υιοθετεί την τεχνική day for night, την κινηματογράφηση δηλαδή σε φως ημέρας με μπλε φίλτρο, που επινοήθηκε σε γουέστερν ως φθηνή λύση για νυχτερινά πλάνα. Ο τίτλος συνιστά δάνειο από την ταινία La nuit amricaine (1973) του Franois Truffaut που πραγματεύεται το πώς ο κινηματογράφος φυσικοποιεί ουσιαστικά το τεχνητό. Ο Αντωνιάδης μειώνει ψηφιακά το χρωματικό κορεσμό και τη φωτεινότητα τοπίων από τη Νάξο, τη Μάνη, την Τήνο, τα οποία γίνονται απόκοσμα μέσα από τη μονοχρωματική συνθήκη ενός υποθετικού φεγγαρόφωτου. Σ’ αυτό συμβάλλει η επιλογή τόπων με τα μακρινά πλάνα και τους επιβλητικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, τον κινηματογραφικό θρύλο της Άγριας Δύσης ή την ερημιά φωτογραφιών από εξερευνητικές αποστολές που άνοιξαν το δρόμο στην εποίκηση της Δύσης.

Επισκεφτείτε την έκθεση:
http://www.ariadnephotogallery.com/past/exhibition00/