Χρησιμοποιημένες Φωτογραφίες 1985 - 2013

Οι Χρησιμοποιημένες Φωτογραφίες αποτελούν ένα σύνολο φωτογραφικών
έργων τα οποία πραγματοποιήθηκαν από το 1985 έως το 2013. Θραύσματα
εικόνων της πόλης, εικονικές προτομές ηρώων, τοπία που μοιάζουν με άλλα
τοπία, ψεύτικοι χάρτες και μυστικές συλλογές, διερευνούν τη σχέση της
φωτογραφίας με τη μνήμη, την πραγματικότητα και το φανταστικό. Κύριο ζήτημα
που αναδεικνύεται μέσα από την έκθεση είναι η ικανότητα της φωτογραφίας να
ελίσσεται ανάμεσα σε χρήσεις και νοήματα.