Εφήμερα, Πέτρος Κουμπλής

Ο Πέτρος Κουμπλής φωτογραφίζει στην περιφέρεια της Αθήνα, περιοχές που δεν έχει αγγίξει η ζοφερή εικόνα της οικονομικής κρίσης. Η πρότασή του είναι απλή. Η ανάκτηση των αισθήσεων, και μέσω αυτών η αναδιαμόρφωση της συνείδησης του περιβάλλοντός μέσα στο οποίο ζούμε. Γιατί οι φωτογραφίες του περιγράφουν ακριβώς αυτό: την αφή, την ακοή, την όσφρηση και τα συναισθήματα που εγείρει η θέα των πραγμάτων. Με άλλα λόγια κανένα μήνυμα, καμιά θεαματικά διατυπωμένη ιδέα αλλά μια καθαρά οπτική εμπειρία, που θα μας επιτρέψει να αισθανθούμε, να αναγνωρίσουμε ένα συναίσθημα κι όχι κάποιο πράγμα. Κάτι ακόμα. Η πρόταση αυτή φέρνει ξανά στην επιφάνεια την ιδέα του ποιητικού λόγου στη φωτογραφία, του ισοδύναμου που πριν από ένα αιώνα διατύπωσε ένας εκ των πατέρων της φωτογραφίας, ο Αlfred Stieglitz. Ephemera λοιπόν, όπως Equivalents, απολαύστε τα:

http://www.ariadnephotogallery.com/past/exhibition03/