Μια Ξεχωριστή Μέρα

Μια Ξεχωριστή Μέρα, από τη συλλογή του Νίκου Πολίτη, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), Θεσσαλονίκη, 2007