Διάδρομος, 1991

Ο "Διάδρομος" αποτελείται από 15 φύλλα λιθογραφικού φιλμ που απεικονίζουν τις 16 φιγούρες του έργου. Η οριζόντια παράθεση των νέων αντλεί τη μορφή της από παραστάσεις της ζωφόρου κλασσικών και νεοκλασσικών κτησμάτων.