Αποθήκες του Χρόνου

Αποθήκες του Χρόνου, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 2003