Ελληνικές Θάλασσες

Ελληνικές Θάλασσες, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 2013