Επιλογές έργων

Επιλογές τοπίων 1977-2009

Περιλαμβάνονται τοπία από την Καλιφόρνια και από τις παραλίες της Αττικής και Θεσσαλονίκης.