Κάποιος (να) με Κοιτάζει

Κάποιος (να) με Κοιτάζει, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2000