Wach me (Wach you)

Wach me (Wach you), Macedonian Museum of Contemporary Art, 2000